Start

Kontakt

DHR Höganäs arvsfond

Kalender

Dokument

Länkar

DHR

Höganäsavdelningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för att se broschyr

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad står DHR för?

 

 

DHR är en demokratisk organisation.  Vi är inte bundna till något politiskt parti eller någon religiös organisation.  Däremot arbetar vi intensivt för att påverka de politiska beslut som har betydelse för människor med rörelsehinder.  Den centrala organisationen har sitt fokus på riksdag, regering och centrala myndigheter medan distrikten arbetar gentemot respektive region/landsting.  I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.

 

Avdelningens övergripande uppgift är att vara språkrör för medlemmarna.  Vi ser det också som vår uppgift att målmedvetet följa och påverka den verksamhet som finns lokalt när det gäller färdtjänst, hemtjänst, stadsplanering, byggnation, framkomlighet, bemötandefrågor m m

 

DHR:s mål är att verka för och i praktiken förankra FN:s standardregler enligt AGENDA 122: ”För att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.”

Härtill kommer också såväl den nationella handikapplanen som Höganäs kommuns egen lokala handikapplan.

 

Vi arbetar målmedvetet för att inte någon enda funktionshindrad person i vår kommun ska känna sig kränkt, ensam eller misstrodd i sin relation till myndigheter och olika persongrupper.  Vi vet med egna erfarenheter hur det känns att vara i beroendeställning, i behov av förståelse, medkänsla och hjälp från människor som har makten och inflytandet över verksamheterna.  Vi vill efter bästa förmåga som ideellt arbetande, aktivt och i praktiska frågor stå till tjänst med stöd och upplysningar till medlemmar när så behövs.

 

På DHRs förbundsmöte 2009 tilldelades DHR Höganäs förbundets pris på 10.000 kronor “För sitt entusiastiska engagemang och sin överlägsna seger i DHRs medlemsvärvningstävling”.  DHR Höganäs har idag 100 medlemmar.

DHR Höganäs

c/o Bengt Silfverstrand

Näckrosvägen 9

263 62 Viken

E-mail: hoganas@dhr.se

Telefon: 076-2117481

www.dhrhoganas.se

 

 

Kontakt: